• Year of composition: ca 1900-01
  • Work category: Violin and orchestra
  • Dedication:
  • Duration: 5 min

Instrumentation

1.1.2.2 / 2.0.0.0 / timp / str

Examples of printed editions

I version för violin och piano: Abr. Lundquists Kongl.Hof-Musikhandel, Stockholm [1906]

  • Possible call no. and autograph comment: Det finns ett manuskript, troligen ej i autograf, i Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante B-dur 3/4, 101 takter