Johan Zander (1752-1796)

Kopparslagaren. Opéra-comique i en akt [The Coppersmith. Opéra-comique in one act]

Print
 • Year of composition: Probably at the beginning of the 1780s
 • Work category: Operetta / Comic opera
 • Text author: Carl Envallsson (1756-1806)
 • First performed: Den Svenska Theatern [The Swedish Theatre], Stockholm, 1781
 • Duration: Approx. 90-120 min
 • Detailed duration: Durata: c. 100 minutes, including spoken dialogue

Instrumentation

(cont) / str

Solo voices/choir

Matths, en gammal kopparslagare [Matths, and old coppersmith] (bass)
Fiken, dels fosterbarn, eljest systerdotter, Carls älskarinna [Fiken, partly foster child, also niece, Carl’s lover] (soprano)
Carl, Fikens älskling och kopparslagarlärling under namnet Zachris [Carl, Fiken’s darling, also coppersmith apprentice under the name Zachris] (bass)
Polisson, en löjlig sprätthök, kär i Fiken [Polisson, a silly dandy, in love with Fiken] (tenor)
Fårberg, en rådman, Carls farbror [Fårberg, a magistrate, Carl’s uncle] (bass)
Lisken, piga hos Matths [Lisken, maid at Matths’s] (soprano)

2 sopranos (Fiken, Lisken), 1 tenor (Polisson), 3 basses (Matths, Carl/Zachris, Fårberg)

Examples of printed editions

Swedish Musical Heritage, ed. no. 658 (2014); critical edition by Anders Wiklund (score)

Location for score and part material

Libretto exists at the Musik- och teaterbiblioteket.

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Overture: Allegro D major 4/4 (C)
No. 1 Aria (Matths)
No. 2 Aria (Matths)
No. 3 Duetto (Zachris, Matths)
No. 4 Aria [original version] (Carl) / No. 4a Aria [premier version] (Carl)
No. 5 Recitativo and Duo (Fiken, Carl)
No. 6 Quartour [Quartet] (Fiken, Carl, Fåberg, Matths)
No. 7 Recitativo and Aria (Fiken)
No. 8 [Ariette] Liskens bön (Lisken, Matths)
No. 9 [Ariette] (Polisson)
No. 10 Rondo (Fiken)
No. 11 Terzetto (Fiken, Carl, Matths)
No. 12 Aria (Fiken)
No. 13 Aria (Matths)
No. 14 Vaudeville (Fiken, Lisken, Carl, Fårberg, Matths)


Work comment

See the Swedish Musical Heritage edition.


Libretto/text

No. 1 [sic] Aria: Med hammar'n i min hand och glädjen i mitt hjerta (Matths)

No. 2 Aria: Låt oss man se: Mama dede, made, moi (Matths)

No. 3 Duetto: Ack, Mästare! Besinna, hur grymt det är (Zachris, Matths)

No. 4 Aria (original version): Du lilla Gud, som bågan har [sic] har (Carl)
No. 4a Aria (premier version): Du lilla Gud, som bågan har (Carl)

No. 5 Recitativo and Duo: Jag hela verldens guld (Fiken, Carl)

No. 6 Quartour [Quartet]: Följ med, kom fort din bof (Fiken, Carl, Fåberg, Matths)

No. 7 Recitativo and Aria: Mitt genomstungna bröst (Fiken)

No. 8 (Ariette) Liskens bön: Den drift, som hvarje lif får känna (Lisken, Matths)

No. 9 (Ariette): Ah! Trèshumble Serviteur (Polisson)

No. 10 Rondo: Adonis, Adonis! Ack, borta du är! (Fiken)

No. 11 Terzetto: Hans magt mot himlens liten är (Fiken, Carl, Matths)

No. 12 Aria: Det vanvett är på himlen klaga (Fiken)

No. 13 Aria: God afton, lilla vän! (Matths)

No. 14 Vaudeville: Jag sjunger och glädes (Fiken, Lisken, Carl, Fårberg, Matths)


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

 • Scores
  • Kopparslagaren - Score (pdf - 5.7 MB  |  Downloaded 2513 times)
   Edition: Levande Musikarv
   För orkestermaterial kontakta Vadstena-akademiens arkiv, Landsarkivet, Vadstena.