Sven Zanders (1791-1863)

Sven Magnus Zanders. Musiklärare vid läroverket i Skara, organist i Skara domkyrka.

Invald som associé i Kungl. Musikaliska akademien 1829

Publications by the composer

Försök till lärobok för begynnare i choral-sång, af Sv. Magn. Zanders ... jämte sammandrag af Herr Hof-capellmästaren Hæffners melodi- och class-register öfver Nya svenska psalmboken. Skara (1828)

Bibliography

Zanders, Leonard Alexis: Minne af direktören, domkyrko-orgelnisten, associéen vid Kongl. musikaliska akademien, herr Sven Magnus Zanders: Norrköping (1894)

Summary list of works

Under uppbyggnad


Works by Sven Zanders

There are no works by the composer registered