Oscar Blom (1877−1930)

Print

Oscar Blom was born on 26 February 1877 in Sunne and died on 19 July 1930 in Stockholm. He was the organist at Hedvig Eleonora Church in Stockholm from 1907 until 1929. In 1912 he began teaching at Richard Andersson’s Music School. Blom composed primarily choral music, but he also wrote solo songs and organ pieces. He was a member of the 1916 committee for the reform of the Swedish chorale book

Life

Oscar Ludvig Blom studied music privately under Carl Lundell, organist and music teacher at the Blindinstitutet (Institute for the Blind). He then continued studies at the Royal Conservatory of Music in Stockholm, where he graduated as an organist in 1897, precentor in 1898 and music teacher in 1898. Alongside, or perhaps after his studies at the Conservatory, he purportedly studied counterpoint with Johan Lindegren, who was the main subject of an extended biographical article that Blom later published. No information exists regarding his activities during the years directly following his graduation from the Conservatory.

Blom received the National Composer’s Award in the years 1906 and 1908−10. In 1907 he was elected organist at Hedvig Eleonora Church, after vying against other esteemed organists such as Otto Olsson. In 1912 he began teaching at Richard Andersson’s Music School. In 1915 he became an associate member of the Kungliga Musikaliska akademien (the Royal Swedish Academy of Music) and the following year he was appointed as a member of the committee assigned to draft a new chorale book and other liturgical books for the Church of Sweden. In 1929 he resigned from his church music duties due to illness, and died the following year.

Works

Oscar Blom’s greatest achievements as a composer were within the field of vocal music, with an emphasis on sacred choral music. 37 of his motets were included in the Förslag till Hymnarium för Svenska kyrkan (the 1914 proposal for a hymnary for the choirs of the Church of Sweden), including 10 which for unknown reasons were published under the pseudonym Ludvig Olofsson. The musical style of his motets is to a certain extent coloured by church modes, and there are a number of fugues, but also figured homophonic pieces. He also composed seven hymns for the 1921 chorale book in addition to a melody in more ‘free church’ style for the musical edition of the Swedish Baptist Union’s hymnal Psalmisten. His compositions also include a significant number of solo songs with lyrics by poets such as Erik Johan Stagnelius, Zacharias Topelius and Erik Axel Karlfeldt.

Blom’s main profession as an organist is reflected in a couple of larger organ works together with a few smaller pieces, which were published in the great French collection of organ music Maîtres contemporains de l’orgue. During his youth he composed extensively for the piano, including one sonata and three ‘sonata-fantasies’, but his instrumental works are otherwise relatively few: three single movement orchestral works (one of which is an adaptation of his Piano Sonata) and several compositions for violin and piano.

One of Blom’s choral motets, ‘Det höstliga kornet’, has been recorded on CD with Gösta Ohlin’s Vocal Ensemble. Otherwise, most of his music is largely unknown today. With the exception of several of his organ works, choral hymns, and church melodies − which are included in several collections (of which a few choral songs were printed separately) − his music remains unpublished.

Sverker Jullander © 2015
Trans. Thalia Thunander

Publications by the composer

‘Johan Lindegren: hans liv och verksamhet’, Kyrkomusik och skolsång: facktidning för kyrkomusici och sånglärare, nos 24 and 25, 1910.

Bibliography

Åberg, Jan Håkan: ‘Blom, Oscar’, in: Sohlmans musiklexikon, vol. 1, Stockholm: Sohlmans förlag, 1948 (identical article in the 2nd ed. vol. 1, 1975).
Åhlén, David
: ‘In Memoriam’, Tidskrift för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv, vol. 5, no. 7, 1930.

Sources

Musik- och teaterbiblitoteket.

Summary list of works

Orchestral works (Symphony, Adagio, Overture), vocal works with orchestra (David’s Psalm 104, Lindali), chamber music (violin sonata etc.), piano music (Sonata, three sonata-fantasies, Bellmaniana Suite, 15 fugues, preludes), organ music (two fantasies, etc.), solo songs (Fridolin’s Songs etc.), sacred choral works and motets.

Collected works

Orchestra
Adagio [A minor], tone piece for orchestra, 1910. [Instrumentation of movement 2 in the Sonata for piano, A major).
Overture D minor for large orchestra.
Symphony C major (only movement 1).

Chamber music
5 Scenes from a country wedding composed for four violins & piano (sketch).
Sonata for violin and piano [B minor], 1905.
Pieces for violin and piano. 1. Air, 2. Arietta, 3. Romans.

Piano
Bagatelles, 1894. 1. Prelude, 2. Pastorale, 3. Nocturne, 4. Arietta, 5. Air Cecilienne with variations. [Incomplete.]
Bellmaniana. Fantasies for piano. [Pencil sketch.]
15 fugues.
Prelude, A major.
Seven small preludes.
Six short preludes on chorale motifs.
Prelude and fugue on the motif c,a,f,f,e.
Sonata [A major].
Sonata-fantasy E minor.
Sonata fantasia no. 1 E-flat major, 1896.
Sonata fantasia no. 2 C-sharp minor.
Suite G major.
Suite G minor.
Ur dagboken. Minnen och hågkomster nedtecknade under nattliga timmar, 2 books, 1909.

Organ
Fantasy E-flat major.
Fantasie [Suite] [E minor], op. 15.
Pastoral, in: Vox Stockholmia, Slite: Wessmans, 2001.
Angelus, in: Maîtres contemporains de l’orgue, vol. 5, Ecole étrangère, ed. Joseph Joubert, Paris: Maurice Sénart, 1913.
Ave Maria, printed. see ‘Angelus’.

Songs (one voice and piano)
Fridolins visor af Erik Axel Karlfeldt, 2nd book. 1. Du ler, 2. Månhymn vid Lambertsmässan [missing], 3. Jag lefver allena.
Här dansar Fridolin (E.A. Karlfeldt).
Visst är du långt härifrån.
Four songs with piano accompaniment (D. Fallström) op. 55. 1. Det snöar öfver de döda, 2. Julsång, 3. Haga, 4. Vårstormen.
Five songs with piano accompaniment op. 58. 1. Folkvisa, 2. Visa, 3. Romans, 4. Alla mina tankar, 5. Bön.
Six songs, for voice and piano. 1. Hvila (H. Heine), 2. Till en kyss (R. Burns), 3. Skogslärkan (R. Burns), 4. Bärplockerskan (T. Knös), 5. På nyårsdagen (O. Blom), 6. Suck vid målet (J.O. Wallin).
Six songs. 1. Andehviskning (E.J. Stagnelius), 2. Grafven (E.J. Stagnelius), 3. Morgonpsalm (E.J. Stagnelius), 4. Aftonfrid, 5. Ett minne, 6. Skogsvisa.
Six songs with piano accompaniment to text by Daniel Fallström op. 53. 1. Ljusa aftonskyar, 2. Fjärran på enslig stig, 3. Under långa vinternätter, 4. Du är mig när, 5. Serenad, 6. Höstsol.
Nine songs for one voice and piano accompaniment. 1. Vidt ut öfver fjord (R. Burns), 2. För någon (R. Burns), 3. Lilla sköna, lilla ljufva (R. Burns), 4. Anna (R. Burns), 5. Min vän är lik den röda ros (R. Burns), 6. Hjärtesorg (H. Heine), 7. Under granen, 8. Aftonskyar, 9. Romans (Anna A).
Ten songs to texts by Z. Topelius, composed for voice and piano. 1. Vintervisa, 2. Snöflingorna, 3. Skördepolska, 4. Fågelns visa, 5. Hvad minne de vänta på, 6. Försakelsen, 7. En liten tid, 8. Saga vid spiseln, 9. Ensamhet, 10. Rose-Marie.
Twelve songs, for voice and piano. 1. Skogsblommor, 2. Vaggvisa, 3. Dröm, 4. Enslingen, 5. Resignation, 6. Frid, 7. Sköflad lycka, 8. Bäcken, 9. Kärlek (E. Fredin), 10. Spring, vår raska fåle, 11. God vind, 12. Mitt hem (H. af Trolle).
[15] Songs with piano. 1. Stjernorna (E.J. Stagnelius), 2. Jorden (E.J. Stagnelius), 3. Liljan (E.J. Stagnelius), 4. Bönen (E.J. Stagnelius), 5. Till tron (E.J. Stagnelius) [incomplete], 6. Till dygden (E.J. Stagnelius), 7. Återblick på barndomen (E.J. Stagnelius), 8. Till månen, 9. Blommorna [incomplete], 10. Näktergalen, 11. Hvad är du, kärlek, 12. Barndomsminne, 3. Vaggvisa (E.J. Stagnelius), 13. Visa (E.J. Stagnelius), 14. Längtan [incomplete].

Choir
David’s 104th psalm (‘Lofva Herren min själ’), for soli, choir and orchestra.
I Kyrklig sång för ungdom i församling, skola och hem, 2nd ed., Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1920: 1. Fädernas kyrka i Sveriges land (SATB), 2. Sabbatsdag, hur skön du är (SATB), 3. Fader, förbarma dig! (SATB), 4. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt (SATB/unis. w. chords), 5. Gläns över sjö och strand (SATB/unis. w. chords), 6. Se, vi gå upp till Jerusalem (SATB/unis. w. chords), 7. Jesu kär, gå ej förbi mig (SATB/unis. w. chords), 8. Sorgen och glädjen de vandra tillsamman (SATB/unis. w. chords), 9. Om ve dig trycker och tränger (SATB/unis. w. chords), 10. Jag vill kämpa, jag vill strida (SATB/unis. w. chords), 11. Verka, tills natten kommer (SATB/unis. w. chords), 12. Mer än dig själv hav kärt ditt hem (SATB/unis. w. chords), 13. Ljus efter mörker (SATB/unis. w. chords), 14. En morgon utan synd jag vakna får (SATB/unis. w. chords), 15. På berget i strålande soluppgång (SATB/unis. w. chords).
I Förslag till Hymnarium för Svenska kyrkan, eds U.L. Ullman and J. Morén, Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1914 [* = under the pseudonym Ludvig Olofsson]: *1. Jerusalem, häf upp din röst (I: 21), 2. All den helga kristenhet (I: 52; also in Körsången, book 4, no. 31 and pub. separately. Copenhagen: Wilhelm Hansen, 1946), 3. See, natten flyr för dagens fröjd (I: 53), 4. Jesu namn begynna skall (I: 75), 5. Vårt hjärta lyfta vi, o Gud (I: 76), 6. Åren utan hvila (I: 77), 7. Vår tid är ganska flyktig här (I: 78), 8. Låt den nya nådetiden (I: 79), 9. Endast i Gud haf ro, min själ (I: 80), *10. Underbar en stjärna blid (I: 97), *11. Jesu, morgonstjärna klar (I: 98), 12. O Jesu käre (I: 136), 13. O Guds Lamm (I: 137), *14. See Guds Lamm (I: 138), 15. Krist är uppstånden (I: 166, also published separately Copenhagen: Wilhelm Hansen, 1946), 16. Till härlighetens land igen (I: 179, also published separately Stockholm: Sveriges Körförbunds förlag), 17. Du som oss frälst ur syndens band (I: 180), *18. När Jesus Krist till himlen for (I: 181), 19. En salig fröjd den dag beskär (I: 197), 20. Nu blir det sommar, vän och blid (I: 196, also published separately), *21. Herre, nu låter du din tjänare (II: 231), 23. Hell, full med nåd (II:223, also published separately), *24. Gud låter sina trogna här (II: 235), 25. Hvilken är den stora skara (II: 248), 26. Måste ock av törnen vara (II: 249), 27. Bortom den porten trånga (II:250), *28. Gud var mig nådig (II: 275), 29. Gifven Herren, I Guds söner (II: 316), 30. Herren är min herde god (II: 333), 31. Visa mig, Herre, din väg (II: 334), 32.  Jesus, du som täcktes kalla (II:335), 33. Gud, välsigna dessa hjärtan (II: 346), 34. Ack, hvad är dock lifvet här (II: 368), 35. Det höstliga kornet som jordas (II:369), *36. Mina lefnadstimmar stupa (II: 370), *37. Hur ljuflig är din boning (II: 377), 38. Bevara, Gud, vårt fosterland (II: 392).
60 church choruses and motets comp. for soprano, alto, tenor and bass, 1914 [* = printed in Förslag till Hymnarium för Svenska kyrkan, 1914 (see above); ** = printed in Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer 1916]. 1. Söndagsmorgonen (Hör, i fria rymder), 2. Hoppet (‘Välsignade dag’), 3. Passionspsalm (‘Han på korset’), 4. *Nyårspsalm (‘Vårt hjärta lyfta vi’), 5. Gud är vår starkhet, 6. Gläd dig, du Kristi brud, 7. Mitt hem, mitt blifvande hem, 8. Vak upp, du Kristi brud, 9. En handsbredd, 10. Lust är stafven, 11. Ack, ack, en gång, 12. Vi nu i tron, 13. Huru länge, o Herre, 14. Här är Guds rätta lamm, 15. Morgonrodna'n mig skall väcka, 16. När kroppen blir i döden, 17. På krubbans strå, 18. Dagens stunder ila, 19. Den stora hvita här, 20. O Jakobs fröjd, 21. Min herde Herren är, 22. Är Gud i himlen för mig, *23. O Guds Lamm, 24. Herren af himlen är kommen, 25. Kom du bedröfvade, 26. Hvart skall jag fly, 27. Det spirar i Guds örtagård, 28. Endast i Gud haf ro, 29. Till Salems stad, 30. En gång dö och sedan domen, 31. Himlens suckande barn, 32. Vik ej ur mitt hjärta, 33. Tiden är så kort, 34. Barmhärtig Fader och Herre, 35. Min håg från människor, 36. Jesus allt mitt goda är, *37. Det höstliga kornet, *38. Gud, välsigna dessa hjärtan, 39. När lifvet skall upphöra, 40. Du, af hvars nåd, 41. Sof mitt enda barn, **42. När Jesus uti krubban låg, 43. Vak upp! ty natten är förbi, 44. I Guds hand jag trygg, 45. Helige Fader, kom och var oss nära, 46. Salig den som ödmjukt lefver, 47. Höj, mänska! höj ur gruset, *48. Gud, var mig nådig, 49. Tillkomme ditt rike, 50. Hvad ljus!, 51. Ditt verk du både sist och först, 52. I det djupa, i det höga, 53. Heligt stilla sjunker sol, 54. Jesus är min hägnad, 55. Allt fåfängligt är på jorden, 56. Hvarför bekymrar du dig, 57. Statt upp! min älskade, 58. Hvad intet, intet öga sett, 59. Gud dig lofvar man i stillhet, 60. Si huru godt och ljufligt är.
Julvisa (‘Gif mig ej glans’), for solo voice, choir and piano or organ, in: Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer 1916.
Lindali (E. Blom) for choir, solo voices and orchestra.