• Work category: Voice and piano
  • Text author: Gottfrid Kallstenius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 49-54. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

April: Gladt, men ej för fort E-flat major alla breve


Libretto/text

April

April, april! Det är vår i luften,
det är lärkesång öfver bruna gärden,
det är sol, som glänser på hvita skyar
och borrar isen i sank på fjärden.

April, april! Genom all naturen
en fläkt af nyfödda drömmar sväfvar
om sommardagar, om blomningsdagar,
och hvarje hjärta i bidan bäfvar.

Hell unga knopp, som ur barken spirar,
hell sommarbådande fågelkvitter,
hell unga våg, som mot hafvet hastar
i vårsolns strömmande varma glitter.

Jag vet, att snart från frusna kvistar
skall hösten skrumpnade löfven skaka,
och sång skall tystna och vågen stelna.
April, april, du kommer ändå tillbaka!