• Work category: Voice and piano
  • Text author: '"Ed. Mörike, trans. by W. Paterson.'
  • Dedication: To Valborg Svärdström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin', II, pp. 68-70. Ljus' förlag, Stockholm, 1901.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Agnes: Mycket lugnt E-flat minor 4/4 (C)


Libretto/text

Agnes

Rosentid, hur hastelig,
hastelig, du ifrån oss flydde.
Blott min vän ej svikit mig,
svikit mig, det mig icke brydde.

Rundt omkring från äng och vall,
äng och vall, skördeflickor sjunga,
men för mig, hvars fröjd är all,
hvars fröjd är all, tankarna bli tunga.

Rädd jag flyr från deras sång,
deras sång, bort utöfver leden,
till det bärg, där mången gång,
mången gång, förr han svor mig eden.

Och på kullens högsta rand,
högsta rand, gråter jag vid linden,
där den krans åt mig han band,
åt mig han band, leker lätt i vinden.