Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Adolf Fredrik Lindblad, född 1 februari 1801 i Skänninge, död 23 augusti 1878 på Lövingsborg i Skeda socken (Östergötlands län). Tonsättare och musikpedagog. Studerade för J Ch. F Haeffner. Vikarierande director musices vid Uppsala Universitet 1824-25, drev egen musikskola i Stockholm 1827-61. Musiklärare vid Nya Elementarskolan 1828-33.

Lindblad blev invald i Kungl. Musikaliska akademien den 9 april 1831, som ledamot nr 265.

Bibliography

Boltenstern, T: Frondörerna och Kungliga Teatern 18231858 (unpublished thesis. Stockholm’s University 1975).
Forslin, Alfhild: Runeberg i musiken. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet, p. 324 f.
Fröberg, Per
: Ur ett hjärtas historia; Malla Silfverstolpe och Adolf Fredrik Lindblad, in Svensk Litteraturtidskrift (1970).
—— : Minnen och bikt (1975).
Fröberg, Per/Törnbom, Gösta
: article in Svenska Män och Kvinnor, vol. 4, pp. 620−622 (1948).
Grandinson, M (pub.): Brev till Adolf Fredrik Lindblad från Felix Mendelssohn (1913).
Gustavsson, Karl Niklas
Adolf Fredrik Lindblad. Bachelor thesis in musicology, Stockholm’s university (1995).
Lagerbielke, L: Adolf Fredrik Lindblad, in Svensk Musiktidning 1883, with works list.
Linder, K
: Den unge Adolf Fredrik Lindblad 180127, en biografisk studie (unpublished disseration. Uppsala University 1973).
—— : article in Sohlmans Musiklexikon, vol. 4, pp. 324−325 (1977).
—— : Adolf Fredrik Lindblad, in Svenskt biografiskt lexikon, vol. 23 (1980−81).
Norman, Ludvig: Adolf Fredrik Lindblad som instrumentalkompositör, in Svensk Musiktidning, 1883.
Nyblom, C R: Adolf Fredrik Lindblad, minnesteckning (1881, reprinted in Svenska Akademiens handlingar 1882, and in ‘Estetiska studier’ published 1884 by Svenska Akademien).
Olsson, H: C J L Almqvist till 1836 (1937).
Silfverstolpe, M: Memoarer 34 (pub. 1910−11).
Törnblom, Folke H
: Adolf Fredrik Lindblad som operakompositör, in Svensk tidskrift för musikforskning, 1935.
—— : Då Sveriges ära hängde på några visor; musikerstriden i Stockholm sommaren 1845, in Ord och Bild, 1938.
—— : Adolf Fredrik Lindblad och Jenny Lind, in Svensk tidskrift för musikforskning 1941.

Sources

Kungliga Biblioteket, Lunds Universitetsbibliotek, Musik- och teatermuseet Stockholm, Riksarkivet, Musik- och teaterbiblioteket, Stiftelsens Musiklivets Främjande (Nydahlsamlingen), Uppsala universitetsbibliotek.
Porträtt: Gripsholms slott, Kungl. Musikaliska akademien, Uppsala Universitetsbibliotek, Svenska porträttarkivet

Summary list of works

2 symfonier, uvertyr till Frondörerna, 10 stråkkvartetter, 2 stråkkvintetter (A-dur, F-dur), 3 violinsonater, pianotrio, verk för piano (bl a pianosonat, smärre pianostycken), 215 sånger med piano, verk för kör, verk för manskvartett, operan "Frondörerna"

Collected works

Based on Ander, Owe: An Inventory of Swedish Music, vol. 3, Stockholm 2013, pp. 65–77.

Stage music
Frondörerna eller En dag under partistriderna i Paris 1849, historical comedy with songs in 3 acts (Mélesville, translation N.J. Servin-Stéenhoff), 1823–35.

Orchestra
Symfony no. 1, op. 19, C major, premiered 1831.
Marsch for Oscar I’s coronation, 1844.
Symfony no. 2, D major, premiered 1855.

Chamber music
Adagio quasi fantasia, E-flat major/D major, for violin, cello and piano.
String quartet no. 1, A major, premiered 1829.
String quartet no. 2, F major, published 1885.
String quartet no. 1, G major.
String quartet no. 2, B-flat major.
String quartet no. 3, C major.
String quartet no. 4 B minor.
String quartet no. 6, E-flat major.
String quartet no. 7, A major, finale lost.
String quartet no. 8, F major, only the first movement extant.
String quartet no. 9, G major.
String quartet no. 10, C major.
Duet for violin and piano, op. 9, G major, published 1842?
Trio for violin, viola and piano, op. 10, G minor.
Duet for violin and piano, op. 11, D major, published 1842?
Duet for violin and piano, E-flat major.

Piano
Sonata, A major, 1828.
Smärre kompositioner, 1-2, 1. Allegretto, 2. Poco andante, 3. Andante con moto, 4. Un poco vivace ma grazioso, 5. Fughetta, Andante con moto, 6. Andante con moto e con espressione, 7. Allegro, 8. Moderato, 9. Allegro vivace.
Smärre kompositioner, Efterlämnade arbeten, 1-3. 1. Allegretto, 2. Allegro, 3. Allegro, 4. Andante, 5. Andante con moto, 6. Allegro (‘Tandvärksfantasi’), 7. Allegretto, 8. Andante, 9. Andante, 10. Allegro, 11. Allegro molto, 12. Andante, 13. Allegretto, 14, Allegretto, 15. Poco allegro, 16. Andante con moto, 17. Andante con moto, 18. Allegro, 19. Allegretto quasi più Allegro, 20. Andante, 21, Allegretto, 22. Andante, 23. Andante con moto, 24. Più Allegro, 25. Allegretto.
Pianostycke, in autograph, some published in  Efterlämnande arbeten, mainly composed during the 1860s. 1. Meditation, 2. Allegro ma non troppo et grazioso, 3. Lento, 4. Fuga, Allegro moderato, 5. [No title], 6. Allegretto con più moto, 7. Visa, Allegretto vivace, 8. Menuetto, 9. [No title], 10. Allegretto grazioso, 11. Tandvärksfantasi, 12. Andante con più moto, 13. Moderato quasi allegretto, 14. [No title], 15. Allegro, 16. Andante, 17. Bön utan ord/Vid barnens bön, 18. ‘Till Malla och lilla Emil’, Allegretto, 19. [No title], 20. Klockringning, Largo, 21. Allegro, 22. [No title], 23. Tillegnan, 24. ‘För Malas stilla hand och milda anslag’, Ej fort, 25. Sång utan ord, 26. ‘För all del ej för fort men med uttryck’, 27. Sång utan ord, 28, Förr, Sång utan ord, 29. Nu, Sång utan ord, 30. Sång utan ord, 31. Farväl, Adagio.
Ett litet stycke, Tempo di Marcia, A major.

Sena kompositioner in autograph, 1872–73. 1. Visa utan ord, 2. Visa utan ord, 3. Con espressione, 4. [No title], 5. [No title], 6. Visa utan ord, 7. [No title], 8. [No title], 9. Andante, 10. Andante con moto, 11. Con espressione ma con moto, 12. [No title], 13. [No title], 14. [No title], 15. [No title].
Två efterlämnade pianostycken, published in  the 1920s. 1. Allegretto, 2. Quasi andante.
Pianostycken, 1877. 1. Andante, 2. ‘Sista stycket’, Andante.

Choral works with accompaniment
Begravningskantat for soprano, bass, choir (STB) and piano, 1818.
Om vinterqväll for soli, mixed choir and piano (A.F. Lindblad), premiered 1845. 1. Introduktion, Om vinterqväll, 2. En vårdag (‘Giv akt! Nu kommer vår´n)’, 3. En sommarmorgon (‘Tidigt om morgon jag ilar till strand’), 4. En sommarafton (‘Öfver skogen, öfver sjön’).
Drömmarne, for mixed choir and piano, also with orkester (A.F. Lindblad based on Thekla Knös), premiered 1851. 1. Stilla på himlen molnen de segla, 2. De till dalens hyddor smyga, 3. Till den gamles bädd de gå, 4. Ännu en dröm, 5. Och andra drömmar gå, 6. Vid sin lampa tänkar´n somnat, 7. Lärkan i skyn, 8. Med en barnbön på sin mund.

Choir a cappella
Mitt folk (‘Mitt svenska folk’).
Vilda, mäktiga Sinne, njut!, jägarkör ur Lycksalighetens ö (P.D.A. Atterbom), published in Musik för sång och för fortepiano, 1824.
En sommarafton (‘Öfver skogen, öfver sjön’, Adolf Fredrik Lindblad), published in Sju sångstycken, 1836.
På gamla dagar (‘O Eduard! Minns du väl så långt tillbaks’, Adolf Fredrik Lindblad), published in Sånger vid forte-piano, book 5, 1840.
Sång vid framkomsten till Köpenhamn d. 23 June 1845 (‘Fritt må stormarna gå’), composed 1845.
Svenska flottans minnen, 1. Flaggan opp! (‘Hissa flaggan, ärad utaf verlden’, Oscar Fredrik), 2. Chapmans grafhäll (‘Främling, ej till ledungsfärder’, Oscar Fredrik), composed 1858.
Tanken (‘Tanke se hur fogeln svingar’), trio.

Mixed choir
Ett bröllopskväde (‘Blida stjernor’), SATB, composed 1862.

Voice and piano
Musik för sång och fortepiano, published 1824, 1. Erster Verlust/Den första förlusten (‘Ach! Wer bringt sie schönen Tage/Ack! Hvem ger mig känslans tider’, J.W. Goethe), 2. Sjömans-Sång (‘Vid vindars sång’, von Zeipel), 3. Berg och Dal (‘Så mörk är ej skog’, P.D.A. Atterbom), Jägarkör (‘Vilda, mäktiga Sinne, njut!’, P.D.A. Atterbom), 4. Romans (‘Ungmön i lunden på jagtnätet band’, P.D.A. Atterbom), 5. Felicias sång (‘Säg mig vackra bi, du lilla’, P.D.A. Atterbom), 6. Svanhvits sång (‘Stilla, o stilla’, P.D.A. Atterbom), 7. Der Sänger/Sångarn (‘Was hör ich draussen vor dem Thor/Derutanföre hvilket ljud’, J.W. Goethe).
Der Norden-Saal, eine sammlung schwedischer Volkslieder, 1–2, trans. by A. von Helwig, published 1826. 1. Die Prüfung/Prövningen (‘Die Jungfrau sie ging zum Meeresstrand/Jungfrun hon gick till sjöastrand’), 2. Swen im Rosenhaim/Sven i Rosengård (‘Sag an wo blibst du so lange/Hvar har du varit så lång’), 3. Die Berg- Gefangene/Den bergtagna (‘Und früh zu der Christmett/Och jungfrun hon skulle till ottesången gå’), 4. Herzog Silfverdal/Hertig Silfverdal (‘Ihr meine liebe Hofherrn/Och kära min hofmän’), 5. Die Jungfrau im blauen Walde/Jungfrun i blå skogen (‘Die Jungfrau sie sollte wohl zir Krankenwarte gehn/Jungfrun hon skulle sig åt vakerstugan gå’), 6. Die kleine Karin/Liten Karin (‘Die kleine Karin diente am jungen Königs Hof/Och liten Karin tjente’), 7. Die Meerfrau/Hafsfrun (‘Herr Hildebrand er sprach zo seiner Mutter so/Herr Hildebrand han talte till sin moder’), 8. Ritter Olle/Riddar Olle (‘Ritter Olle reitet wohl gen Süd das Eiland lang/Riddar Olle rider sig Allt söder om ö’), 9a. Das Lied von Necken/Neckens polska (‘In des Meeres tiefen Wunderhallen/Djupt i hafvet på demantehällen’, A.A. Afzelius), 9b. Der Neck/Näcken (‘Stieg sont auf vom tiefsten Grunde’, C. Klingeman), same melody as the previous one, 10. Der Norden Saal/Nordländarns minnen (‘Fern hin im Nord glänzet herrlich der Saal/Fjerran i Norden lyser salen så klar’, S.J. Hedborn), 11. Der Kloster-Raub/Herr Karl eller Klosterrovet (‘Herr Karl trat vor seiner Mutter hin/Herr Carl han gick för sin fostermodern in’), 12. Nachtwächter Lied/Brandvaktsrop (‘Zwölf hat die Glock/Klockan är tio slagen!)’.
Sju sångstycken (Adolf Fredrik Lindblad), published 1836. 1. En ung flickas morgonbetraktelse (‘Jag är så glad idag’), 2. Nära (‘Fågeln på grenen sjunger lika gällt’), 3. Fjerran (‘Vind du som smeker min flickas kind’), 4. Sotargossen (‘Huh, huh! Jag fryser’), 5. En sommarmorgon (‘Tidigt om morgon jag ilar till strand’), 6. En sommarafton (‘Öfver skogen, öfver sjön’), 7. Gammalmodig visa (‘Stilla sjung din sång’).
Nya sånger vid forte-piano (Adolf Fredrik Lindblad), published 1838. 1. I dalen (‘O sköna lund, der näktergalar slå!’), 2. På berget (‘Högt här uppå berget’), 3. Bröllopsfärden (‘Solen går ned’), 4. För evigt (‘Öfver vågors klara speglar’), 5. Den ensamma (‘År från år kommer vår’), 6. Obesvarad kärlek (‘Svara på mitt ögas fråga!’), 7. Farväl (‘O, farväl du blomsterdal!’), 8. Saknad (‘Jag hade en vän’), 9. Gubben vid vägen (‘Glada ungdom se min nöd’).
Nyare sånger vid forte-piano, (Adolf Fredrik Lindblad), published 1838. 1. Om kom – nej, dröj (‘Om kom, dock nej, låt mig få njuta’), 2. Skjutsgossen på hemvägen, 3. Om natten (‘O, hvad sällsam fröjd’), 4. Dalkullevisan (‘Vandrat har jag mil så långa’), 5. Den moderlösa (‘Ack käraste vänner’), 6. Invaliden (‘Se, hvad han står’), 7. I en ung flickas minnesbok (‘Tro ej på minnet’). 8. Am Aarensee (‘Am Aarensee, da rauscht det vielgrüne Wald’, von Schlippenbach), 9. Får gå (‘Barn jag var, sprang ur min kammar’), 10. Visa (‘Hvad jag af allting älskat mest’).
Svenska visor af Atterbom, published 1838. 1. Jungfrun i lunden (‘Sommaren kommer’). 2. Apelgården (‘Jag vet mig så fager en apelgård’). 3. Sorg (‘Det är visst ingen i verlden till’), 4. Trohet (‘Den kärlek till dig jag bär’), 5. Sparfven (‘Muntra sparf i linden’), 6. Friskt mod (‘Friskt upp mitt hjerta’).
Sånger vid forte-piano, book 5, (Adolf Fredrik Lindblad), published 1840. 1. Ack nej, ack nej, du vet det ej (‘Säg vet du väl’), 2. Mån tro, jo, jo (‘Hvad månd det landet heta’), 3. Frieriet (‘Ack Betty, af ditt ögonpar’), 4. Om aftonen (‘Hör ej på vindens suckar i skogen’), 5. Varning (‘Se konvaljerna små’), 6. En vårdag (‘Lärkan drillar upp i skyn’), 7. En sommardag (‘Om ljufva ensamhet’), 8. Bekännelse (‘Sjunger jag, så hör du mig’), 9. På gamla dagar (‘O Eduard! Mins du väl så långt tillbaks’), duett ST, 10. I behåll (‘Nu är jag nöjd och stilla’).
Jenny Linds farväl/Avskedssång (‘Då jag var barn’), published 1841.
Sånger vid Forte-piano, (text by A.F. Lindblad unless otherwise noted), published 1851–52. 1. Hjertats vaggsång (‘Jag vill vagga med hjerta till ro’), 2. Fåfäng varning (‘Skogens hind, lätt som en vind’), 3. Bland vilden i dalen djupa (P.D.A. Atterbom), 4. Som mörka bäcken rinner (P.D.A. Atterbom), 5. Föresats (‘O, jag vill ej sjunga’), 6. I maj 1844 (‘I rätt och sanning’), 7. Till Sophie (‘Som floden sakta i sin dal’), 8. En dagkarls visa (‘Med min spade gick jag här’), 9. Vaggvisa (‘Jag sjunger för min lilla’, F.M. Franzén), 10. Den skeppsbrutne (‘Hans koja stod vid sjön’), 11. Slåttervisa (‘Skarp min lie nu jag slipa må’), 12. Den öfvergifna (‘Löf och örter och blommor små’, J.L. Runeberg), 13. Ny kärlek (‘Skenets boja vid min ande icke trycker’), 14. Flickan vid vattnet (‘Floden hör jag brusa’), 15. Om hösten (‘Så tog då sommaren så snart en ända’), 16. Mitt lif (‘Strid på brädden af en graf’, J.L. Runeberg), 17. Dödgräfvarsång (‘Till ro, till ro!’), 18. Ur Vårbetraktelser under sjukdom (‘Här ligger jag ännu’, J. Freese), 19. Vid en spegelklar sjö en sommarafton (‘Nu somnar hvar fläkt öfver vågen’, P.D.A. Atterbom).
Sånger vid piano-forte, book 6, published 1845?. 1. Illusion (‘Än du dig mot ljusets höjder svingar’, A.F. Lindblad), 2. Hon skrifver (‘En stund jag har att skrifva dig till’, A.F. Lindblad), 3. Aftonen (‘Aftonen nalkas, i skuggornas hägn’, E.J. Stagnelius), 4. Jag lefver väl som en dufva (P.D.A. Atterbom), 5. Balders bål (‘Midnattssolen på berget satt’, E. Tegnér).
Tre sånger vid piano-forte, published 1847. 1. Glädjen (‘I varelser känner I glädje?’, P.D.A. Atterbom), 2. Höstqvällen (‘Hur blekt är allt’, J.L. Runeberg), 3. Hon vill ej sjunga mer (‘Å nej, det tror jag ej’, A.F. Lindblad).
Nio smärre sånger vid piano-forte, published 1851–52. 1. Silvio till Laura (‘Jag fann dig’, C.W. Böttiger), 2. Förr och nu (‘Förr ständigt i krig’, A.F. Lindblad), 3. Den gamle (‘En konung syns den gamle mig’, A.F. Lindblad), 4. Bedragen väntan (‘Och sjön han slår så hårt mot strand’, A.F. Lindblad), 5. Den tvifvlande (‘O, hade jag ett ögonpar’, J.L. Runeberg), 6. I höet (‘Bäst ängen stod i prakt’, T. Knös), 7. Misstanken (‘Hur din kind är purpurröd’, A.F. Lindblad), 8. Ånger (‘O, kom åter’, A.F. Lindblad), 9. Helsning till den annalkande ålderdomen (‘Min koja har stått så månget år’, A.F. Lindblad).
Sånger vid piano-forte, 1–2, To Thekla, (Thekla Knös), published 1856. 1. Strykningsvisa (‘Ha jern så varmt och snällt’), 2. Den flitiga handen (‘Vid min flickas sybord’), 3. Barfota (‘Sakta lilla foten blyger’), 4. Den bortgångne (‘Jag minnes dig’), 5. Systern (‘Ack i din inre, i din tysta verld’).
Svenska Flottans Minnen (Oscar Fredrik), lost 1858?. 1. Östersjön (‘Du blommande haf’), 2. Flaggan opp! (‘Hissa flaggan, ärad utaf verlden’), TTBB, 3. Jonas Hökenflykt (‘Har du skådat örnens flygt’), 4. Psilander (‘En blåögd Julidag’), 5. Nils Ehrensköld (‘Kung Karl en flykting var’), 6. Chapmans grafhäll (‘Främling, en till ledungsfärder’), TTBB.
Sånger och visor, published 1866. 1. Afslag (‘O förlåt, vredgas ej’, A.F. Lindblad), 2. Erik Gustaf Geijer (‘Framåt, framåt’, A.F. Lindblad), 3. Hvar är mitt hem (T. Knös), 4. A une femme (‘Enfant, si j´étais roi’, V. Hugo), 5. Tröstung (‘Es ziehen am HJimmel die Wolken so grau’, Krimer), 6. Till enkefru Anna E. Geijer (‘Anna, Anna! Ilande gå’, A.F. Lindblad), 7. Hon varken hör eller ser (‘Hör du ej’, A.F. Lindblad), 8. Tvekan (‘Ja, ja, nej, nej! Hvad fruktar, hvad ängslas du så’, A.F. Lindblad), 9. Vid barnens aftonbön (‘O Gud! Du dig förbarmar’, A.F. Lindblad), 10. Efter läsningen af en tendensdikt (‘Det talas, det skrifves’, A.F. Lindblad), 11. Till godheten (‘Du mig bevekt’, U. von Feilitzen), 12. Tidigt om morgonen (‘Sjusofverska lilla’, T. Knös), 13. En qvinna vid sitt arbete (‘Hell, lugna, tysta tankar’, T. Knös), 14. Nattviolen (‘Nu blommar nattviolen’, U. von Feilitzen).
13 nya sånger vid piano, published 1868. 1. Naturbetraktelser (‘Ser jag hur blommor små’, T. Knös), 2. Uplandsflickan (‘Jag kom öfver ängen’, C.E. Fahlcrantz), 3. Sagan (‘Berätta vill jag en saga’, T. Knös), 4. Tillegnan till en vän (‘Förlåt, min vän, jag kommer’, A.F. Lindblad), 5. Diclythra Formosa/Trädgårdslyran (‘Vackra lilla blomster’, T. Knös), 6. Efter solnedgången (‘Månsken darrar öfver vågen’, T. Knös), 7. Mognadt förstånd (‘En liten pilt på renen’, A.F. Lindblad), 8. Förtröstan (‘Timmarne ilat’, A.F. Lindblad), 9. Der schlummernde Amor (‘Er liegt und schläft’, M. Claudius), 10. Önskan i salongen (‘O, blefve den strålande salen’, T. Knös), 11. Visiter (‘Hör tamburens klocka’, T. Knös), 12. Aftonstämning (‘När solen sig sänker’, T. Knös), 13. Reminiscens (‘Auf Wiedersehn’, A.F. Lindblad).
Fänrik Ståls sägner satta i musik, 1–4, (J.L. Runeberg), published 1856. 1. Vårt land (‘Vårt land, vårt land, vårt fosterland’), 2. Vårt land (‘Vårt land, vårt land, vårt fosterland’), another melody, TTBB, 3. Fänrik Stål (‘Till flydda tider’), 4. Ur Molnets broder (‘Nu är åsen i min stuga bruten’), 5. Ur Molnets broder (‘Ej med klagan skall mitt minne firas’), 6. Veteranen (‘Han reste sig ansenlig’), 7. Löjtnant Sidén (‘Det var den tappre löjtnant Sidén’), 8. Torpflickan (‘Red mig en graf’), 9. Sven Dufva (‘Sven Dufvas fader var sergeant’), 10. von Konow och hans korporal (‘Och jag har icke dragit dig upp ur dyn’), 11. Den döende krigaren (‘Försvunnen var en blodig dag’), 12. Otto von Fieandt (‘Från Christina var en man’), 13. De två dragonerna (‘Stål så hette en’), 14. Sandels (‘Sandels han satt i Pardela by’), 15. Döbeln vid Jutas (‘Herr prosten talte’), 16. Fältmarskalken (‘Gladt i Frantsila ett jubel ljöd’), 17. Gamle Hurtig (‘Aldrig brusto ord vi bivuaken’). 18. Kulneff (‘Och efter qvällen räcker till’).
Nio sånger af Elias Sehlstedt, published 1868. 1. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm (‘Vid femti års ålder blef stugan mig trång’), 2. Lifvets saga (‘Liten stump jag sjunga vill’), 3. Vår-rim (‘O hvad kip, o hvad kip’), 4. Segelsång (‘Kula i, lilla vind’), 5. Bostället (‘Min Gud, så trefligt’), 6. Den gamle lotsen (‘På den ödsliga häll’), 7. Våren kommer (‘Våren arbetar allt hvad han förmår’), 8. Min förtröstan (‘Jag tänker stundom’), 9. Skaldekonsten (‘Man frågat mig’).
Sånger och visor vid pianoforte, 1–8, published 1879–80. 1. Vinterfärd (‘Och jag for öfver sjö’, E. Sehlstedt), 2. Resan (‘Det var vinter, min bror’, E. Sehlstedt).
Aftonstunder i hemmet, nya sånger och visor vid piano, 1–4, published 1871–72. 1. Neckrosen (‘Och pilten sprang neder’, C.W. Böttiger), 2. Den första lärkan (‘I Tyskland marken re´n var grön’, C.W. Böttiger), 3. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV (‘Sof, du stormiga hjerta, sof’, Z. Topelius), 4. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV (‘Sof, du stormiga hjerta, sof’, Z. Topelius), alternativ version, 5. Sylvias visa (‘En liten fågel fjerran’, Z. Topelius), 6. Det sägs (‘Flicka, hvad ditt ögonpar’, E. Bäckström), 7. Hvar? (‘Hvar, o hvar på de rullande verldarnes klot’, C.W. Böttiger), 8. Spinnvisa (‘Jag spinner min tråd’, Z. Topelius), 9. Ensamhet (‘O, vor´ jag det minsta bland lingonen små’, Z. Topelius), 10. Barnatro (‘Du fattige sparf uppå taket’, Z. Topelius), 11. Vårdagsgryning (‘Luft, friska luft’, E. Bäckström), 12. Källsökaren (‘Jag går så tyst’, T. Knös), 13. Flyktingen (‘Glädje, bida nu’, C.W. Böttiger), 14. Sken och ljus (‘Låt dig ej af ytan fånga’, C.W. Böttiger), 15. På afstånd (‘Hur skön du står der’, E. Bäckström), 16. Furien och engeln (‘På besök kom till mitt sjuka hjerta’, C.W. Böttiger), 17. Sågqvarnen (‘I dalens djup jag ofta står’, C.W. Böttiger), 18. Vissna blommor (‘De blommor jag vågat ge’, E. Bäckström), 19. Sagorna (‘Hon lekte med mig förr så gladt’, E. Bäckström), 20. Regnbågen (‘En båge står högt öfver åker och by’, Z. Topelius), 21. Midsommarnatt (‘Vi möttes på den högsta topp’, Z. Topelius), 22. På nattlig is (‘Jag gick öfver isen’, Z. Topelius), 23. På sveden (‘Mitt stål är hvasst’, Z. Topelius), 24. Klostergården (‘Mellan skogens dunkla grenar’, E. Bäckström), 25. Aprilnarri (‘Kom glada gosse, hör’, Z. Topelius), 26. Fosterländsk sång (‘Det rinner strömmar många’, A.F. Lindblad), 27. Vallhjons sång (‘Jag vallar så trogen’, A.F. Lindblad), 28. Mitt läseri (‘Jag har min lust och mitt sinne för mig’, A.F. Lindblad), 29. Helsningssång (‘Den blida, sköna sångarmön’), 30. Tyst, låts om ingenting (‘När ingen hör mig’, Alida), 31. Venez, mon enfant (V. Hugo), 32. Tonen (‘I skogen smågutten gik’, B. Björnson). 33. I barndomshemmets trädgård (‘Lindar, der min lefnads saga runnit opp’, E. Bäckström), 34. Min mammas förklädsband (‘Jag ser mig sjelf en liten en’, O. Stig).
Efterlämnade sånger, published 1879. 1. Sie haben heut´ Abend Gesellschaft (H. Heine), 2. Wie kannst du ruhig schlafen (H. Heine), 3. So hast gu ganz und gar vergessen (H. Heine), 4. Ja, du bist elend, und ich grolle nicht (H. Heine), 5. Wir haben viel für einander gefühlt (H. Heine), 6. Lieb Liebchen, leg’s Händchen auf’s Herze mein (H. Heine), 7. Morgens steh ich auf und frage (H. Heine), 8. Still ist der Nacht (H. Heine), 9. Der Asra (‘Täglich ging die wunderschöne Sultanstochter’, H. Heine), 10. Fader vår (‘Fader vår som är i himmelen’), 11. Vattenliljan (‘Jag ser Atlanten sina massor jaga’, C. Snoilsky), 12. Moll och Dur (‘Ensam i sin bur liten fågel sitter’, G.W. Blanchet), 13. Ett sommarhem (‘Min hydda uppå berget står’, A.F. Lindblad), 14. Postscriptum till Thekla [Knös] (‘Du försåtligt på mitt piano lade’, A.F. Lindblad), 15. Svar på ‘Palinodia’ och fortsättningen av grälet [med G. Wennerberg] (‘Nej, nej, min bror, A.F. Lindblad), 16. Till Lotten (‘Stilla, tyst, klaga ej’, A.F. Lindblad), 17. Till Fru Sophie d´Ailly (‘Se dig ej omkring’, A.F. Lindblad), 18. Till Grefvinnan Mathilde de la Gardie (‘De blommor som jag fått’, A.F. Lindblad), 19. Afskedssång (‘Det är i dag för sista gången’, A.F. Lindblad), 20. Fridshelsning (‘Hvarför fråga ständigt så?’, Urban), 21. Min fönsterträdgård (‘Jag har en fönsterträdgård’, R. Winter), 22. Den 16 September 1877 (‘Minnets fagra mör som vakta’, O. Stig), 23. Under sjukdom (‘Haf tröst, min själ, förtvifla ej’, A.F. Lindblad), 24. Den 1 februari 1878 (‘Till segels än min farkost går’, Urban), 25. Sista visan (‘Gammal och svag, dag efter dag’, A.F. Lindblad) Nota bene (‘Ser du ängeln?’).

For two and three voices
Två- och trestämmiga sånger vid pianoforte, published 1847. 1. De förlofvade (‘Din vilja är min lag’), soprano and tenor, 2. Gnabb och försoning (‘Min herre nej!’), two sopranos, 3. Lektion (‘Kärleken är en Gud med vingar’), two sopranos, 4. Tanken (‘Tanke, se hur fågeln svingar’), soprano, tenor and bass, På gamla dagar (‘O Eduard! Mins du väl så långt tillbaks’, A.F. Lindblad), soprano and tenor, published 1840.

Arrangements
Der Nordensaal (‘Fern hin im Nord glänzet herrlich der Saal/Fjerran i Norden lyser salen så klar’, S.J. Hedborn), for voice and piano, published 1826.


Works by Adolf Fredrik Lindblad

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 265