Hugo Alfvén (1872-1960)

Midsommarvaka
Swedish Rhapsody no. 1

opus 19

Print
  • Year of composition: July to October 1903
  • Work category: Orchestral works in one movement
  • Dedication: To my brother Gösta
  • First performed: 10 May 1904, the Royal Opera, Stockholm
  • Duration: 14 min

Instrumentation

3*.3*.3**.3 / 4.2.3.1 / timp, 2 perc, 2 hp / str
(picc, cor angl, e-flat clar, bass clar)

Examples of printed editions

Edition Wilhelm Hansen

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek

Literature

Burlin, Toivo: 'Så fick vi med en flicka till!' Spatialitet, temporalitet och identitet i Hugo Alfvéns inspelningar av Midsommarvaka, in Hugo Alfvén − liv och verk i ny belysning, Gunnar Ternhag & Joakim Tillman (eds), Stockholm 2012, pp. 239−272.
Rudén, Jan Olof: Midsommarvaka − från skiss till utgåva, in Hugo Alfvén − en vägvisare, Gunnar Ternhag & Jan Olof Rudén (eds). Sthlm 2003, pp. 108−120.
Tegen, Martin: Midsommarvaka. Föregångare och efterföljare, in Hugo Alfvén − en vägvisare, Gunnar Ternhag & Jan Olof Rudén (eds), Sthlm 2003, pp. 104−108.
Ternhag, Gunnar: Midsommarvaka i interartiell belysning, in Hugo Alfvén − liv och verk i ny belysning, Gunnar Ternhag & Joakim Tillman (eds), Sthlm 2012, pp. 91−115.

Description of work

Allegro moderato D major 2/4