Hugo Alfvén (1872-1960)

Hugo Emil Alfvén, född 1 maj 1872 i Stockholm, död 8 maj 1960 i Tibble, Leksand. Tonsättare och dirigent. Violinist i Kungl. Hovkapellet 1890-1901, Director musices i Uppsala 1910-39, ledde Allmänna sången i Uppsala 1919-31 och Orphei Drängar 1910-47. Dirigent för Siljansbygdens körförbund 1904-57 och 1:e förbundsdirigent i Svenska Sångarförbundet 1921-43. LMA

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 30 mars 1908, som ledamot nr 523.

Publications by the composer

Hugo Alfvén, i Svensk Musiktidning 18/5 1899
Johan Lindegren, i Hvar 8 Dag nr 18 (3/2) 1907
Låt-täflingarna i Mora. Ett sommarminne, i Svenska Dagbladet 4/8 1907
Alkohol och konstnärligt skapande, i Bilaga till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28/1 1907 
Du gamla, du fria, i Afton-Bladet 1/7 1912
H.A. [Ett enkätsvar om svenska orkestermusikers kompetens.], i  Musikern 15/9 1919 
Opera och konsert oförenliga? [Replikväxling mellan Tobias Norlind och Hugo Alfvén.], i Svenska Dagbladet 1/3 1922 
Till dirigenter och sångare, i Sångartidningen, nr 5 (maj) 1922 
Alfvéns Midsommarvaka. Kompositören berättar själv hur han fick uppslaget till rapsodin, i Helsingborgs Dagblad 14/1 1926 
Vasaättlingen Kungliga Hovkapellet, i Musikern, årg 19 nr 3 (1/2) 1926
Musikern som tycker om boxning. Hugo Alfvén tecknar sitt självporträtt, i Idun 31/10 1926 
Det nya sångfestprogrammet, några anvisningar beträffande inövandet, i Sångartidningen 1931, s. 14, 25, 39, 40, 49, 85.
Glada manskörssånger. En utredning för Svenska Sångarförbundet, i Sångartidningen 1933, s. 12 
Några minnen från min bekantskap med Verner von Heidenstam." Mårbacka och Övralid, i Hågkomster och livsintryck XXII. Uppsala 1941, s. 425-443.
Min lärare Johan Lindegren, i Musikmänniskor. Minnen av svenska tonsättare. Folke H. Törnblom (red.). (Hågkomster och livsintryck XXIV.) Uppsala 1943, s. 121- 131 
Skiss till en självbiografi, i Afton-Tidningen 31/5 1943
Första satsen. Ungdomsminnen
(memoarer del 1/4, 1946)
Tempo furioso. Vandringsår (memoarer del 2/4, 1948)
I dur och moll. Från Uppsalaåren (memoarer del 3/4,1949)
Final (memoarer del 4/4, 1952)
Hugo Alfvén berättar. Radiointervjuer utgivna av Per Lindfors. Stockholm (1966)

Bibliography

Godin, C: Hugo Alfvén, i Vår Sång, 1945
Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén — En svensk tonsättares liv och verk (Norstedts förlag, Stockholm, 1973)
—— : Hugo Alfvén och hans manskörssånger, i Sångartidningen, 1972
—— : Kring Hugo Alfvéns romanser, i specialnummer av Musikrevy, 1972 
—— : artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 1, s 101-104 (1975)
Nyblom, C G: Hugo Alfvén (1920)
Nyblom, K: Hör, I Orphei Drängar — Skildringar ur sångsällskapet OD:s levnad, 1-2, (1913, 1928)
Percy, G: Hugo Alfvén — symfonikern och pionjären, i specialnummer av Musikrevy, 1972
Pergament, Moses: Hugo Alfvéni Svenska tonsättare (1943)
Rudén, Jan Olof: Hugo Alfvéns kompositioner. Käll- och verkförteckning med tematisk katalog (1972)
Svensson, S E: Hugo Alfvén som människa och konstnär (1946)
Ternhag, Gunnar (red.): Hugo Alfvén — brev om musik (Gidlunds förlag, Stockholm, 1998) 
Ternhag, Gunnar/Rudén, Jan Olof (red.): Hugo Alfvén — en vägvisare (Gidlunds förlag, Stockholm, 2003)
Törnbom, Gösta: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 1, s 52-53 (Bonniers förlag 1942)
Åhlén, Carl-Gunnar: Hugo Alfvén var också dirigent, i specialnummer av Musikrevy, 1972)

Sources

Huvudsakligen i Hugo Alfvéns arkiv i Uppsala universitetsbibliotek; Göteborgs Universitetsbibliotek, Landsarkivet Härnösand, Kungliga Biblioteket Stockholm, Landsarkivet Lund, Lunds Universitetsbibliotek, Musikmuseet Stockholm, Riksarkivet Stockholm, Musik- och teaterbiblioteket, Stockholms stadsarkiv, .
Porträtt: Kungl. Musikaliska akademien, Svenska porträttarkivet

Summary list of works

5 symfonier, 3 rapsodier, En skärgårdssägen, Festspel, 2 festouvertyrer (op 26 och 52), Drapa, Elegi, festmarsch, Hjalmar Brantings sorgmarsch, Gustav II Adolf-svit, Den förlorade sonen, Synnöve Solbakken, En bygdesaga, Violinsonat i c-moll, Romans för violin och piano, Elegi för horn (eller cello) och orgel, pianoverk, ca 60 sånger med piano, sånger med orkester, minst 11 kantater för kör och orkester, verk för kör a cappella, baletter (bl a "Bergakungen"), musik till skådespel och filmer


Works by Hugo Alfvén

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 324