Hugo Alfvén (1872-1960)

Världarnas offer, Soprano solo from Nyårskantat

Print
  • Year of composition: 1899
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 13-20. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Andante maestoso E-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Världarnas offer

Offrande träda seklens mör för Herran,
böja i tronens klarhet sina knän.
Hvad kan jorden gifva? Jorden bor fjärran,
fattig och ringa, men blomstrande och vän.

Rikare stjärnor, rymdens höga solar,
sända silfverliljor, rosor utaf gull.
Jorden sitter fjärran på de dunklas stolar,
blyg och förgäten för sin skumhets skull.

Systrar, som träden offrande i salen,
bringen af ljufhet allt hon förmår,
blomsterdoft af Karmel, dudaim från dalen,
mörka skogars lena sus i nordens vår.

Täck är för Herran jordens blomsterånga,
älskad i höjden bleka dalars vår,
täckare ett vårligt hjärta, som kan fånga
himmelsk eld ur jordens korta, svala år.