• Work category: Voice and piano
  • Text author: Edvard Evers (1853-1919), vicar for Norrköping's north parish
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Jul. Centraltryckeriet 1909

Literature

Rudén, Jan Olof: Alfvéns julsånger. Alfvéniana 3/4 11.

Description of work

Med innerlighet, men ej för långsamt E-flat major, varying between 2/4 and 4/4

Links

Alfvéniana 3/4 11


Libretto/text

Nu sjunga änglar i himmelens höjd: God jul! God jul! Och alla Guds barn stämma in med fröjd: God jul! God jul!
I Bethlehem lyser på härbergets strå, från synder ren, en stjärna för alla, för alla de stjärnor små:Guds klarhets sken.
Nu går från himlen till jorden en led så blid, där goda Guds änglar gå upp och ned med frid och fröjd.