Hugo Alfvén (1872-1960)

Glädjens blomster
Swedish folk song

Print
  • Year of composition: Publishing contract for edition for male choir and mixed choir respectively 7 October 1938
  • Work category: Female choir a cappella
  • Text author: Folk song
  • Arrangement/revision: Arrangement by Hugo Alfvén 1938. Revised by Robert Sund 1991.
  • Duration: 1 min

Solo voices/choir

S.S.A.A.

Examples of printed editions

Gehrmans körblad no. 113, 1991

Literature

Rudén no. 155
Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare. Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

Moderato B-flat minor 3/4


Libretto/text

Glädjens blomster i jordens mull, ack, visst aldrig gro!
Kärlek själv ju försåtlig är för ditt hjärtas ro!
Men där ovan, för hopp och tro, blomstra de evigt friska.
Hör du ej hur andar ljuvt om dem till hjärtat viska?