• Year of composition: 'Venice 1901.'
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', II, pp. 122-125. Ljus' förlag, Stockholm, 1901.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Impromtu: Allegretto scherzando B-flat major 3/4