Hugo Alfvén (1872-1960)

2 melodies of Hugo Alfvén: 'Swedish polka', Roslagsvår with text by Alf Henrikson, Roslagspolketta. Piano arrangement: Bengt Hallberg

Rudén nos 211, 213

Print
  • Year of composition: 1954, 1956
  • Work category: Piano
  • Text author: Alf Henrikson
  • Arrangement/revision: Roslagsvår arranged for piano with underlying text and chord analyses by Bengt Hallberg 1956, Roslagspolketta arranged for piano with chord analyses by Bengt Hallberg 1956
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Gehrmans Stockholm 1956 CG 5119 resp. 5120

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Roslagsvår UUB VMhs 185:7a:2 (composition sketch dated September 1954) Roslagspolketta UUB VMhs 186:3 (for violin and piano May 1956)

Description of work

'Swedish polka' Roslagsvår: Tempo di polka C major Alla breve

Roslagspolketta: Allegretto (hambopolska) G major 3/4


Libretto/text

Roslagsvår
Solen sjunker i sjön till ro och svalan landar i murat bo.
Aftonrodnan brinner och aftonbrisen drar och Adam och Eva
står par om par.
Dagen glittrar på gräs och strå  och sommarskymningen lättar på.
Morgonrodnan stiger vid morgonbrisens drag och snart skall det vara en annan dag.
Johansson, hör du gökarna? Johansson häng med i krökarna!
Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut!  
Johansson, hör du strängarna? Johansson, var  med i svängarna! Johansson, ser du ängarna? Häggen doftar redan vid vår knut! Skynda dig, skynda dig  marken gläder sig. Öppna  dina sinnen vad allt du förmår. 
Skynda dig, skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor  knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, skynda dig jorden vrider sig, flyktig är vår  korta Roslagsvår.
Johansson, ser du båkarna? Johansson kom rör på påkarna! Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är den slut.