Hugo Alfvén (1872-1960)

Midsommarlåt i Leksand

Rudén no. 146

Print
  • Year of composition: Composition sketch dated Musicum 28 December 1936
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Samuel Gabrielsson
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

Mixed choirr S.A.T.B.

Examples of printed editions

Gehrmans 1937, CG 2864 (Gehrmans körbibliotek 93)
Stora körboken no. 24. Stockholm 1951. Gehrmans

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:40:3a (Composition sketch), VMhs 184:40:1 score in pencil

Description of work

Allegretto F major 4/4


Libretto/text

Nu drar midsommar in uti Dalarnes land;
nu det grönskar på  Siljans förlovade strand.
Se på ängarnas  prakt  under himmelens sky,
hur det blommar i budom  och by!
Hör den klingande sång
Hör vad drillar, o hör,
Allt vad levande är,
är en jublande här
uti Leksand i midsommarstid.

Nu är midsommarfröjd i vart hjärta och sinn; 
nu de blommande själarnas högtid går in, 
och det spirande arvet från fädernas tid 
i vår hembygd skall mogna i frid.
Allt vad ungt är och käckt
och med livet i släkt, 

allt vad skönast vi drömt,
allt vad renast vi gömt,
allt vad ädlast vi tro,
må det grönska och gro
uti Leksand i midsommars tid.