Hugo Alfvén (1872-1960)

Aftonen

Rudén no. 187

  • Year of composition: Tibble 15 September 1942
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Herman Sätherberg
  • Dedication: To Siljansbygdens körförbund
  • Duration: 4 min

Solo voices/choir

Mixed choir a cappella, S.A.T.B. (piano only for rehearsal)

Examples of printed editions

Gehrmans, CG 3463, Stockholm 1942. Gehrmans kör-bibliotek no. 170

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:1a

Description of work

Stilla F major 4/4


Libretto/text

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör huru tjusande vallhornet lullar.
Kvällssolns bloss sig stilla sänker
ner uti den lugna, klara våg.
Ibland dälder, gröna kullar
eko kring nejden far...