Hugo Alfvén (1872-1960)

Endräkt,
en sång i orostiden 1940

Rudén no. 167

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Anders Grape (1880-1959) Head librarian at the university library in Uppsala
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

Composed for solo voice or unison choir with piano

Examples of printed editions

Stockholm 1940, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius EC 1035

  • Possible call no. and autograph comment: In private ownership of Birgitta Curman, Antuna, Rotebro (1972)

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, p. 342.

Description of work

Tungt marschtempo. Med kraft C major 4/4


Libretto/text

Det är fullkomnat: så blev till slut
vårt folk dock svetsat samman,
förintat är allt, som oss söndrat förut
och slocknad är tvedräktsflamman.
Det krävdes att våldets förhärskande våg
sig mot fränders kust skulle välva
för att tvinga till endräkt vår splittrade håg
"det kan gälla var stund oss själva".
Och skulle vår ofärds timma slå,
ej split nu mäktar oss skilja.
I järnfast tätnade led vi stå:
ett folk, ett mål, en vilja.
Vi veta vad fädernas arv är oss värdt
och villigt vart offer vi bära,
vi kämpa för allt, som är heligt och kärt,
för Sverges frihet och ära.