Hugo Alfvén (1872-1960)

Fosterlandspsalm

Rudén no. 55

Print
  • Year of composition: Dated Edelslund, Denmark, 7 April 1906
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Dedication: To professor Oscar Quensel
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

Composed for one voice and unison choir at the piano

Examples of printed editions

Stockholm [1906]. Abr. Lundquist 3941

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: 3 exemplars at UUB VMhs 184:11a. Also version in A major VMhs 184:11b. Also composition sketch dated Edelslund 7 March and 7 April 1906 VMhs 189 - Shorter version at Musik- och teaterbiblioteket, Forsell's collection

Description of work

Med innerlighet B-flat major 4/4 (C)


Work comment

Composed for the collection Musik till psalmer för skolorna, publ. by Emanuel A. Nylin and Arvid Carlstedt, Stockholm 1907. See
Hedwall, Lennart in Musikrevy 1978 no. 1, p. 8.


Libretto/text

Bevara, Gud, vårt fosterland,
håll öfver det din starkhetshand,
var du dess hägn i strid och frid,
i sorgens och i glädjens tid.

Här se vi hvad vi skatta lärt,
hvad på jorden hålla kärt;
ej fjärran finns en bygd, ej när,
som är för oss hvad denna är.

Beskydda detta kära land,
från haf till haf, från strand till strand;
sänk öfver det din milda vård,
som sommardagg på rosengård.

Välsigna hvarje trofast själ,
som önskar det af hjärtat väl,
men slå hvart ondskans uppsåt ned,
som vill dess fall och stör dess fred.

Du hulpit det ur mörker opp,
liksom en blomma ur sin knopp:
så låt det ock till tidens slut
uti ditt ljus få vecklas ut.

Det ljuset är ditt helga ord,
en sol för alla på vår jord;
O gif, att för oss det lyser så
att därifrån vi aldrig gå.