Hugo Alfvén (1872-1960)

Hos drottning Margareta
Junker Nils sjunger till luta

Rudén no. 56

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Daniel Fallström (1858-1957), author
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

Stockholm [1907] Abr Lundquist 4045

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Forsell's collection

Literature

Hedwall,Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 323−324.

Description of work

Lento E-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Hvad skall jag väl sjunga o, drottning, befall
min luta är stämd.
Skall jag sjunga om känslornas vilda svall,
om hat och hämd?
Skall jag kväda för dig om riddarebragd
på främmande strand,
om hjälten, som slumrar, i grafven lagd
i det heliga land.
Skall jag sjunga om kärlek i ungdomens vår,
då dagen ej dör?
Nej, nej, för dig, min drottning jag strängarne slår,
din riddare hör!
Om jag axlade kappan, fäste mitt svärd,
tog baretten på,
jag fann ej i hela Guds härliga värld,
din like ändå.
Du lyser som stjärna, du doftar som ros,
och din leende mund,
för den flyktar sorgen genast sin kos
som hinden för hund.
Kung Gösta, ditt rikes klenod din drottning det är.
För dig, Margareta, jag spiller mitt blod,
dina färger jag bär!