Hugo Alfvén (1872-1960)

Ställ flaggan, så jag ser den!

opus 29

Print
  • Year of composition: Earliest publication found in the journal Vårt fosterland och dess försvar. Publishing contract with Gehrmans on 23 November 1909
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Daniel Fallström
  • Dedication: To my mother [Lotten Alfvén]
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2,5 min

Examples of printed editions

Stockholm [1909] Gehrmans CG 1854

  • Possible call no. and autograph comment: autograph missing

Literature

Hedwall, Lennart: 'Ställ flaggan så jag ser den! En annorlunda aspekt på svenskhet', in: Svenskhet i musiken, Holger Larsen (ed.) Stockholm 1993, pp. 74−87.

Description of work

Långsamt och innerligt A major 4/4 (C)


Libretto/text

Ställ flaggan, så jag ser den, när jag skall dö en gång...
guldkorset i det himmelsblå, de färger, som jag älskat så...
den flaggan ännu ger den i dödens sista, tunga stund
ett brus från haf, ett sus ur lund...
ett eko af min sång.
Ställ flaggan, så jag når den, att jag dess siden smeka kan...
guldkorset i det himmelsblå, de färger, som jag älskat så...
de bilda liksom bården kring allt hvad högst jag dyrkat har
med svärmeri i gossedar och allvarsdjup som man.
Lägg flaggan, att jag får den till följe på min sista färd...
de färger, som jag älskat så, guldkorset i det himmelsblå...
att när i kyrkogården jag, sörjd af ingen, sänks en dag,
jag hvilar efter ändadt slag på blågul hufvudgärd.