Hugo Alfvén (1872-1960)

Sången till Folkare

Print
  • Year of composition: Composition sketch dated Tibble 17 December 1951
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Carl Axel Norrgren (1885-1961), field veterinarian
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

Photo print no date or location

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:13, ex 2 at Alfvéngården Tibble

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 342−343.

Description of work

For baritone and piano
Med kraft och bredd C major 4/4


Libretto/text

Över mörka åsar till blommande dal
Träden in i Folkares lövade sal.
Ser Du hur sjöarna blänka?

En bergsmansgård sover i drömmande ro
Vid nybrutna tegar ett sentida bo
Gammalt och nytt här sig länka.

I majstången hänger jag midsommarkrans
Hör spelmännens låtar som bjuda till dans
Solen har kommit tillbaka.

I halvskumma natten gå hyttornas bloss
Långt ut över bygden med hälsning till oss
Från män i nattskiftets vaka.

Våra marker ge oss i järnbäraland  
Både gröda och malm med givmild hand
Av bröd och stål blir det karlar.

Vi gå man ur huse att värna vår nejd
Vi ha förr ridit ut mången blodig fejd
På vårdkasens bud vi svarar.