• Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Dedication: To my mother [Lotten Alfvén]
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: Estimated playing time

Examples of printed editions

Stockholm [1896] J. Löfvings musikhandel 11. Reprinted Elkan & Schildknecht

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Literature

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 325−326.

Description of work

Allegretto D major 4/4 (C)


Libretto/text

Sof, du min lilla, min älskling är du;
göm dina ögons små perlor ännu.
Allt är så tyst, som i grafven det är;
sof, och hvar fluga bortfläktar jag här.

Ännu mitt barn, är din gyllene tid;
sedan, ack, gryr den väl aldrig så blid.
När kring ditt läger bekymren sig ställt,
slumrar du, lilla, ej mera så sällt.

Änglar från himmelen, täcka som du,
sväfva kring vaggan och le mot dig nu.
O, de besöka dig sedan också,
men för att aftorka tårar blott, då!

Sof, du min lilla, och mörknar det än,
tröttnar ej mamma att vagga sin vän.            
Sent eller tidigt i moderlig barm
vakar dock kärleken trogen och varm.