Hugo Alfvén (1872-1960)

Sverges flagga

Rudén no. 87

Print
  • Year of composition: Linnéanum 1916
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) newshound, author
  • First performed: Stadion, Stockholm, the National Day of Sweden 6 June 1916
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Hirsch 2676a [1919]

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Literature

Alfvén, Hugo, I dur och moll. Norstedts, 1949, pp. 117−119.

Description of work

Kraftigt, ej för fort B-flat major 4/4


Work comment

Flamma stolt mot dunkla skyar
lik en glimt av sommarns sol
över Sverges skogar, berg och byar,
över vattnen av viol,
du, som sjunger, när du bredes
som vår gamla lyckas tolk:
”Solen lyser! Ingen vredes
åska slog vårt tappra folk!”

Flamma ljus, när natten tjocknar
över hatets mörka jord!
Om du släckes, evigt slocknar
glansen över ljusets nord.
Världen, som i blindhet lider,
lys den än som livets tolk!
Lys den fram mot bättre tider
som en sol för alla folk.

Flamma högt vår kärleks tecken,
värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken
kärlek, mera stark än allt!
Sverges flagga, Sverges ära,
fornklenod och framtidstolk,
Gud är med oss, Han skall bära
stark vårt fria svenska folk.