Hugo Alfvén (1872-1960)

Aftonen

Rudén no. 187

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Herman Sätherberg
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 3,5 min

Examples of printed editions

Gehrmans, CG 3471, 1943
Hugo Alfvén, Romanser i urval av Jan Eyron. Stockholm 2004. Edition Suecia, SUE 527, 528

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:1

Description of work

Stilla F major


Libretto/text

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör, huru tjusande vallhornet lullar.
Kvällssolens bloss sänker sig ner,
ner i den lugna, den klara våg.
Ibland dälder, gröna kullar
mångdubbelt eko kring nejden far.