Hugo Alfvén (1872-1960)

Song with piano accompaniment

Rudén no. 10

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Vihelm Vennberg (1799-1881), author
  • Dedication: To Miss Elisabeth Feuillet
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: Estimated playing time

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht 1440 [1893]

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs185:26

Literature

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, p. 325.

Description of work

Andante con moto G major 3/4

Links

Sandström, Birgitta, Alfvéns cover drawing to Visa. Alfvéniana 3/93


Libretto/text

Att endast på en enda tänka,
att hvarje tanke honom skänka,
om också sjelf han ej är när:
det trohet är!

Att blånad sky på himlen skåda,
se tusen älfvor dansen tråda,
och ana hvarthän målet bär:
det hoppet är!

Att älskad bild i hjertat gömma,
att känna känslor, ljufva, ömma,
med tusen stridiga begär:
det kärlek är!