Hugo Alfvén (1872-1960)

Sång till Stockholm

Rudén no. 145

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gunnar Fant (1879-1967). Mayor of Stockholm. Author
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: Estimated playing time

Examples of printed editions

For voice and piano Elkan & Schildknecht EC. 919, 1937

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 185:14, also Stiftelsen Musikkulturens främjande

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, p. 342.

Description of work

Stilla D major 4/4


Libretto/text

Du är oss alla kär,
vår riksklenod, vår sköna stad.
Din borg mot rymden bär
Tre kronors gyllne klöverblad.

Hör bruset, se Norrström!
Var annorstädes räcks en famn
mer öppen, kärleksöm,
än Mälarfjärd och Saltsjöhamn !

Och vem som stolt har gått
i takt med gardets vaktparad
på väg till kungens slott,
förälskad minns sin barndoms stad.

Hon skiftar anletsdrag,
hon ler och ömsar klädedräkt;
var dag ger nytt behag
vid Mälardrottnings morgonväkt.

Men djupblått skymningsljus,
som dröjer kvar kring Söders berg
och Skeppsbrons gavelhus,
är vår, är Stockholms egen färg.

Vid Bellmans Djurgårdsek,
i sommarkvällen söka vi
med lutans strängalek
vår stads, vår gömda melodi.