Hugo Alfvén (1872-1960)

Lindagull, Lindagull lilla
Serenade

Rudén no. 95

Print
  • Year of composition: for tenor solo and male choir dated 11 May 1919
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Bertel Gripenberg
  • Arrangement/revision: for voice and piano by Hugo Alfvén in 1923?
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Hirsch 2709, 1923

  • Possible call no. and autograph comment: autograph missing

Description of work

Allegretto F major 3/4


Libretto/text

Lindagull, Lindagull lilla,
alferna viska i vilande park,
natten är tindrande, stilla,
blommornas doft är så stark.

Lindagull, Lindagull luta
sakta mot fönstret din finhyllta arm.
Se, hur fontänerna spruta,
känn huru natten är varm.

Lindagull, Lindagull låna
örat åt skälvande strängars musik,
låt mig, när stjärnorna blåna,
kyssa din florslöjas flik.

Runt om oss eldflugor sväva,
röda som sagornas rödaste skatt,
så omkring Lindagull bäva
längtan och kärlek i natt.

Lindagull, Lindagull lilla,
lyss till de snyftande strängarnas gråt!
Låt dig i drömmarnas villa
vaggas på skimrande stråt!