Hugo Alfvén (1872-1960)

Sveriges flagga

Rudén no. 87

Print
  • Year of composition: Original composition 1916
  • Work category: Children's choir and instruments
  • Text author: Karl Gustav Ossiannilsson
  • Arrangement/revision: Arrangement for unison song and piano or organ harmonium by Daniel Olsson in 1944
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Gehrmans 1944. CG 3693. Stamsångerna, no. 7.

Description of work

Kraftigt, ej för fort A major 4/4


Libretto/text

Flamma stolt mot dunkla skyar
lik en glimt av sommarns sol
över Sveriges skogar, berg och byar,
över vattnen av viol,
du, som sjunger, när du bredes
som vår gamla lyckas tolk:
”Solen lyser! Ingen vredes
åska slog vårt tappra folk!”

Flamma högt, vår kärleks tecken,
värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken
kärlek, mera stark än allt!
Sveriges flagga, Sveriges ära,
fornklenod och framtidstolk,
Gud är med oss, Han skall bära
stark vårt fria svenska folk.