• Year of composition: 1899
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Hugo Alfvén?
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The Royal Swedish Academy of Music/Alfvénfonden 2006

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 329−330.

Description of work

Adagio, con amarezza F minor 4/4 (C)

Links

Downloadable score from Hugo Alfvénsällskapet's website


Work comment

 

Jan Olof Rudén


Libretto/text

Säg mig min älskling hvarför du låter mig täras,
täras af namnlös trånad?
O, om jag jag kunde lära ditt hjerta att älska,
älska med glödande åtrå,
skulle min lycka gränser ej känna,
känna blott eviga fröjder.

Aldrig förr har jag känt en smärta så bitter,
bitter som dryck utaf malört
förr än du vände din håg bort från mig och glömde,
glömde den käraste vännen!

Irrande själen till dig, du älskade, längtar,
längtar som törstande hjorten
hän till sin fjärran belägna källa att dricka,
dricka förnyande krafter.

Ej får mitt hufvud mer någon hvila på kudden,
kudden stoppad af ejder, ty om din härliga barm
jag ju ständigt drömmer, drömmer att der ljuft få hvila.
Säg mig, min älskling, hvarför du låter mig täras,
täras af namnlös trånad?