Hugo Alfvén (1872-1960)

Festsång till Arla Coldinu-orden

Print
  • Year of composition: Dated Tibble 27 August 1955
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Wahlström, Olof (1890−1967), manager
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

The Royal Swedish Academy of Music/Alfvénfonden 2012

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:10

Literature

Rudén no. 212
Ternhag, Gunnar: Hugo Alfvén som festtonsättare, in Alfvéniana 1−2/12, pp. 3−6

Description of work

Marching tempo A major 4/4

Links

Downloadable score from Hugo Alfvénsällskapet's website


Work comment

Alfvéniana 1−2/12. p. 16


Libretto/text

Coldinbröder, lyssnen till signalen!
Följ med oss i vårt glada sångartåg!
Till vårt munta lag i sångarsalen,
efter fyllda plikter, står vår håg.
Låt sången klinga friskt, låt skämtet flöda!
Kredensa bägarn efter dagens möda!
Drick vänners skål och njut i fulla drag
i Arla Coldins glada brödralag.