• Year of composition: 1954
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Alf Henriksson
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Gehrmans musikförlag, ed. no. 5155

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Tempo di Polka, tranquillo E-flat minor 4/4


Work comment

The piece also exists in a version for male choir.


Libretto/text

Solen sjunker i sjön till ro, och svalan landar i murat bo. Aftonrodnan brinner och aftonbrisen drar, och Adam och Eva står par om par.

Johansson, hör du gökarna? Johansson, häng med i krökarna! Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut! Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna! Johansson, ser du ängarna? Häggen doftar redan vid vår knut! Skynda dig, skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår! Skynda dig, skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, skynda dig, jorden vrider sig, flyktig är vår korta Roslagsvår. Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på påkarna! Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är den slut.

Daggen glittrar på gräs och strå, och sommarskymningen lättar på. Morgonrodnan stiger vid morgonbrisens drag, och snart skall det vara en annan dag.