Hugo Alfvén (1872-1960)

Glädjens blomster

Print
  • Year of composition: 1938
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.

Examples of printed editions

Gehrmans musikförlag, ed. no. C.G. 6159

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare. Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

Moderato G minor 3/4


Work comment

The song is and arrangement of a Swedish folk song and does also exist in a version for male choir.


Libretto/text

Glädjens blomster i jordens mull, ack, visst aldrig gro! Kärlek själv ju försåtlig är för ditt hjärtas ro. Men därovan, för hopp och tro blomstra de evigt friska. Hör du ej hur andar ljuvt om dem till hjärtat viska? Hör du ej hur andar ljuvt om dem till hjärtat viska?