Hugo Alfvén (1872-1960)

Sveriges flagga

Print
  • Year of composition: 1916
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: K G Ossiannilsson [referring to Karl Gustav Ossiannilsson (1875-1970)]
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.

Examples of printed editions

Gehrmans musikförlag, ed. no. 3860

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Ternhag, Gunnar: Sverges flagga, in Hugo Alfvén − en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (eds), Hedemora 2003: Gidlunds, pp. 173−176.

Description of work

Kraftigt, ej för fort [Vigorous, not too fast] C major 4/4 (C), 35 bars


Libretto/text

Flamma stolt mot dunkla skyar liken glimt av sommarns sol över Sveriges skogar, berg och byar, över vattnen av viol, du, som sjunger, när du bredes som vår gamla lyckas tolk: "Solen lyser! Solen lyser! Ingen vredes, åskan slog vårt tappra folk!"

Flamma högt vår kärleks tecken, värm oss, när det blåser kallt! Stråla ur de blåa vecken kärlek, mera stark än allt! Sveriges flagga, Sveriges ära, fornklenod och framtidstolk, Gud är med oss, Gud är med oss, Han skall bära stark vårt fria svenska folk.