Hugo Alfvén (1872-1960)

Lindagull, Lindagull lilla
Serenade

Print
  • Year of composition: Dated 11 May 1919
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Bertel Gripenberg
  • First performed: Vänersborg 11 June 1919 by Orphei Drängar on tour, cond. Hugo Alfvén, soloist Knut Öhrström
  • Duration: 3 min

Solo voices/choir

for tenor solo and T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1923, Hirsch 2710
Sångarförbundet, vol 3, no. 177. Stockholm 1933, Hirsch 2785

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Composition sketch in Book 2, fol. 16 dated 11 May 1919

Description of work

Allegretto A-flat major 3/4


Libretto/text

Lindagull, Lindagull lilla,
alferna viska i vilande park,
natten är tindrande, stilla,
blommornas doft är så stark.

Lindagull, Lindagull luta
sakta mot fönstret din finhyllta arm.
Se, hur fontänerna spruta,
känn huru natten är varm.

Lindagull, Lindagull låna
örat åt skälvande strängars musik,
låt mig, när stjärnorna blåna,
kyssa din florslöjas flik.

Runt om oss eldflugor sväva,
röda som sagornas rödaste skatt,
så omkring Lindagull bäva
längtan och kärlek i natt.

Lindagull, Lindagull lilla,
lyss till de snyftande strängarnas gråt!
Låt dig i drömmarnas villa
vaggas på skimrande stråt!