Hugo Alfvén (1872-1960)

Julsång

Rudén no. 65

Print
  • Year of composition: 1909
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Evert Evers
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquist, Stockholm 1911, A.L. 4422

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:28

Literature

Rudén, Jan Olof: Alfvéns julsånger (Alfvéniana 3−4, 2011)

Description of work

Med innerlighet, men ej för långsamt E-flat major 6/4, 4/4

Links

Alfvéniana 3-4/11


Libretto/text

Nu sjunga änglar i himmelens höjd! God jul! God jul!
Och alla Guds barn stämma in med fröjd: God jul! God jul!
I Bethlehem lyser på härbergets strå, från synder ren,
en stjärna för alla de stjärnor små: Guds klarhets sken.
Nu går från himlen till jorden en led så blid,
där goda Gud änglar gå upp och ned med frid och fröjd.