Hugo Alfvén (1872-1960)

Julsång

Rudén no. 78

Print
  • Year of composition: Alfvéngården 22 August 1912
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Oscar Levertin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquist, Stockholm 1913, Abr. Lundquist 4602

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:29

Literature

Rudén, Jan Olof: Alfvéns julsånger (Alfvéniana 3−4, 2011).

Description of work

Moderato C major 4/4 (C)

Links

Alfvéniana 3-4/11


Libretto/text

De herdarne förde fåren i bet,
i markerna vallade hjorden,
då sågo de ängelens lysande fjät
och hörde de himmelska orden:
Ej Herren gav längre lida
all världenes uselhet
och höra hur folkena kvida
i ängslan och syndfullhet,
ty sände sin son Han som frälsningsman
för alla de suckande fångar,
till huvud och hövitsman
för allt som på jorden gångar

Så jubla, du härliga Musica
med höga och gyllene strängar,
och klingen skalmeja och cithara
kring Kanans grönskande ängar.
Nu blommar den roten Jesse!
Nu frälsningens vin slås i!
Så förkunnade ängeln för desse
de lyssnande herdar thri.
Och de gingo i natten med stav i hand
bland klingande harpor och röster
mot dagningens blånande band,
mot morgonstjärnan i öster.