Hugo Alfvén (1872-1960)

Aftonstämning

Opus VI

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Daniel Fallström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The Royal Swedish Academy of Music/Alfvénfonden 2010 i
Alfvéniana 3−4/10, pp. 11−14.

  • Possible call no. and autograph comment: Copy in manuscript cook in ownership of the Alfvén Fonden

Description of work

Andante A major 6/8

Links

Score


Libretto/text

Mörkgrön granskog skuggar öfver viken
tusen drömmar komma, drömmar gå
medan öfver böljans klara riken
aftonsolens strålar bryggor slå.