Hugo Alfvén (1872-1960)

Barnatro

Rudén nos 1-8

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Topelius, Zacharias
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The Royal Swedish Academy of Music/Alfvénfonden 2006

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv. Also in Stiftelsen Musikkulturens främjande, then dated 1884

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, p. 329.

Description of work

Andante A major 6/8

Links

Downloadable score from Hugo Alfvénsällskapet's website


Work commentLibretto/text

Nu skymmer den höstliga dagen,
nu vissna de glada behagen
i sommarens grönskande skrud,
och, trötta som barn uti kvällen,
när brasan har slocknat på hällen,
gå blommarnas själar till Gud.

Så säg mig du flyende svala,
hur vill du i rymder så kala
nu hitta din villande stig?
O, det ingen sorg mig bereder;
min himmelske fader mig leder,
Han visar nog vägen åt mig.