Hugo Alfvén (1872-1960)

I bruset

Rudén no. 97

Print
  • Year of composition: Alfvénsgården 39 July 1920
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Birger Mörner
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 1,5 minutes

Examples of printed editions

The Royal Swedish Academy of Music/Alfvénfonden, 2005

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Exemplar 1-2 at UUB VMhs 184:24

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 341−342.

Description of work

Allegro C minor 4/4

Links

Score


Libretto/text

Svartgröna vågor fräsande svepa över det röda skäret,
strö sitt kokande skum över de båda måsarnes fötter,
som där med indragna halsar tysta huka i stormen.
Det dånar, det brusar dovare, dovare,
men de höra det icke de båda fåglarne,
ty de lyssna till två små tickande hjärtan.