Hugo Alfvén (1872-1960)

Barnens bön för fäderneslandet

Rudén no. 117

Print
  • Year of composition: Leksand 18 December 1930
  • Work category: Children's choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.S.A.A.

Examples of printed editions

Abraham Hirsch, Stockholm 1931, Hirsch 2783

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Composition sketch UUB VMhs 188

Description of work

Stilla och innerligt C major 4/4


Libretto/text

O, Gud, bevara vårt fädernesland,
vårt dyra, älskade hem!
Vår fredliga bygd, vår lugna strand,
o, Gud, beskydda dem!
Vår moders hydda, vår faders gård,
vår barndoms vagga, vår ungdoms vård,
beskärma dem med din hand!
Bevara vårt fosterland!
Vi äro fattiga barn och små
som blommor på livets stig,
och intet är, som vi här förmå,
allenast bedja till dig.
O, Gud, som hörer de spädas röst,
var du vår styrka, var vår tröst,
vårt värn, vårt ljus, vår dygd!
Välsigna vår fosterbygd!