Hugo Alfvén (1872-1960)

Oxbergsmarschen

Rudén no. 69

Print
  • Year of composition: 1910
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: folk text
  • Arrangement/revision: Harmonised and instrumented for mixed choir by Hugo Alfvén
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Proprius förlag, Stockholm 1983, Proprius 7992

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: VMhs 185:6b

Description of work

F minor 4/4 (C)


Work comment

Arranged for Anders Zorn's 50th birthday on 18 February 1910


Libretto/text

Lotir åssint djivir,
jändest tjyri bjönn a rivir,
fåjt å läsman kum,
präst å knikt skatt ska a.
Berit! Tom e pundjen,
wisält er e
Mas e twundjin
åjte Syrmanland
min no stjer, tjåkan dra.
Berit! Du a knavun we,
drag int wåndlost
där I bort a fe;
Djeti jät full musån,
skaver du.
Swält å frjos kan katut wa,
men te tiddja am e nug fe bra,
War int rållås,
Gu’sin min wåss nu.

Stjertinn, bög å tjåka,
sländu, bikbutt, knajv å spjåka,
blotbrör å jen sup,
wåst å smör, gott umör.
Så åjtjyvyr eri
ar e beråv niri Sweri,
fyri jol wert år,
kem et stess Wålburmeäss.
Uxbjär, Gåfsbjeär, nu farwel!
Lagir så int Berit swält ijel!
Jälparärra, um o far å där!
I will bjot til mjäst i dug,
kumå dragend em min kwånn å rug,
umblan lägg i sä o kappalär.