Hugo Alfvén (1872-1960)

Eldsång

opus 51, Rudén no. 135

Print
  • Year of composition: Åkerö, Leksand 12 January 1935
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Fredrik Nycander (1867-1944, actor, author)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B. and piano for repetition

Examples of printed editions

Svenska eldbegängelse-föreningen, Stockholm 1935

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 183:3b

Description of work

Långsamt E-flat minor 4/4


Libretto/text

Eld, du skall tära mig!
Eld, du kan icke förfära mig!
Endast min kropp du förbränner.
Anden, som bodde däri,
stiger mot rymderna fri.
Ljuvliga tröst! Jag vill le.
I, mina jordiska vänner,
fröjdens och ropen ej ve!
Sätten för minnets och saknadens skull
min urna i mull!