Hugo Alfvén (1872-1960)

Trubadurens ande

opus 18, Rudén no. 41

Print
  • Year of composition: Alsvik 15 September 1901
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Andrea Butenschön (born 1866)
  • First performed: The Royal Opera on 10 May 1904, Ebba Björkbom, Märtha Olhlson
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Vinterbloss. Svenska Dagbladet's Christmas edition in 1901

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 208:25, ex at Musik- och teaterbiblioteket Z/Sv, ex with Wilhelm Hansen

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, pp. 332−333.

Description of work

Grave C minor

Links

Score


Libretto/text

Från dödens vallmogårdar tillbaka till jorden han drog
han väckts av sin gamla längtan som aldrig i drömmarna dog.
I slottsruiners salar han sitter vid utbrunnen härd
Han finner ej hvad han söker, försvunnen är nu hans värld.
Han finner ej hvad han söker, men här under brusten arkad
han än en gång kan få kväda till lutan sitt hjärtas ballad.