Hugo Alfvén (1872-1960)

Motet

opus 34/52, Rudén no. 84

Print
  • Year of composition: Uppsala? October? 1914
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Johan Olof Wallin (Sv.Ps. 226)
  • Dedication: To Nathan Söderblom
  • First performed: Uppsala cathedral at the installation of Nahtan Söderblom as archbishop on 8 November 1914
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., if possible also boys' choir in the chorale

Examples of printed editions

• Photo print Uppsala 1914, written by Gustaf Berg
• Photo print Uppsala 1915, written by Hugo Alfvén
• Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1944, CG 3597. Gehrmans körbibliotek, 183

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: opus 34 at Musik- och teatermuseet, opus 52 at UUB VMhs 204:12

Literature

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, p. 347.

Description of work

Andante solenne A minor 4/4


Libretto/text

Väktare på Sions murar,
skåda vidden av ditt kall!
Inför den, som prövar njurar,
räkenskap du göra skall.
Vårda Kristi får och lamm,
träd med herdastaven fram,
vaksam, fridsam, lyckosam!

Skriv det konungsliga budet
skriv tidigt i de ungas bröst!
Låt av nåden utgå ljudet
till de ångerfullas tröst!
Vilsefördas ledsven var,
svagas tillflykt och för svar
och de armas vän och far!

Var på tidens tecken vaken,
var vid des förärv ej ljum!
Låt den heliga ljusastaken
icke stötas från sitt rum!
Bäva ej i stormig tid,
manligt emot ulvar strid,
tåligt, tåligt Kristi smälek lid!

Den högste Herden lede dig,
du, som leda skall hans jord!
Han styrke dig och berede dig
med sin Anda och sitt ord!
Give han, vars kors du bar,
dig en krona evigt klar,
när din kamp du kämpat har!