Hugo Alfvén (1872-1960)

Djupt i havet

Rudén no. 149

Print
  • Year of composition: Publishing contract 26 January 1937
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Arvid August Afzelius
  • Arrangement/revision: Swedish folk melody harmonised and arranged for mixed choir by Hugo Alfvén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1937, CG 2862. Gehrmans körbliotek, 91

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:5

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare, Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

Andante D minor 3/4


Libretto/text

Djupt i havet på demantehällen
Necken vilar i grönan sal.
Nattens tärnor spänna mörka pellen
över skog, över berg och dal.
Kvällen härlig står i svartan högtidsskrud;
när och fjärran ej en susning,
intet ljud stör det lugn över nejden rår,
 när havets kung ur gyllne borgen går.

”O, var dväljs du, klaraste bland stjärnor,
i den blånande skymningsstund?
Du, som fordom, en bland jordens tärnor,
var min brud uti havets grund.
Och när hjärtat brann vid mina ömma slag,
 smög så blyg, så skön, de tjusande behag
 mot min barm i den svala flod,
och gyllne harpan stum på vågen stod.”