Hugo Alfvén (1872-1960)

Herr Redevall

Rudén no. 175

Print
  • Year of composition: Tibble 9 March 1941
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for mixed choir by Hugo Alfvén in 1941
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1941, CG 3268. Gehrmans körbibliotek, 141

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:20b

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare, Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

Andante F minor 3/4


Libretto/text

Herr Redevall han sadlar gångaren grå,
så lyfter han lilla Lisa därpå.
Hå hå! Nå nå!
Och när som de kommo i rosende lund,
där lyste lilla Lisa att vila sig en stund.
Hå hå! Nå nå!
Och Redevall han tjänte sin fästemö i tro,
han hämtade vatten i sölvspända skor.
Hå hå! Nå nå!
Herr Redevall han gick sig till rinnande ström,
där satt liten fågel i trädet och sjöng.
Hå hå! Nå nå!
Och liten fågel han sjunger alltså,
att Lisa lill’ var död med sönerna små.
Hå hå! Nå nå!