Hugo Alfvén (1872-1960)

Herr Tideman och lilla Rosa

Rudén no. 171

Print
  • Year of composition: Tibble 18 August 1940
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • First performed: Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén on tour in March 1942
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1940
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1940, CG 3200. Gehrmans kvartett-bibliotek, 196

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:21a

Description of work

Andante C minor 2/4


Libretto/text

Rosa lilla talte till sin broder så,
under lidan:
"Vad sporde du för nytt uppå tinget i går?"
Så sent om en aftons tider.
"Ej annat hörde jag uppå tinget i går"
under lidan
"men Herr Tideman är döder och lagd uppå bår."
Så sent om en aftons tider.
Rosa lilla föll så blek ned till jord
under lidan.
Hon talte icke på länge ett ord
Så sent om en aftons tider.
De ringde för Herr Tideman i östra kyrkogård
under lidan.
Det ringde för lilla Rosa i väster därifrån
Så sent om en aftons tider