Hugo Alfvén (1872-1960)

Inga liten kvarnpiga

Rudén no. 185

Print
  • Year of composition: Tibble 15 July 1942
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • Arrangement/revision: Arranged for mixed choir by Hugo Alfvén in 1942
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1943, CG 3427. Gehrmans kör-bibliotek, 162

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 204:9, exemplar in E major: VMhs 184:25

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare, Hedemora (2003) pp. 156−166.

Description of work

Stilla, med innerlighet F major 2/4


Libretto/text

"Inga lilla, Inga lill' kväd visan för mig!
Mitt unga liv det vill jag giva dig"
In under ekelund så grönan.
"Ditt eget unga liv det passar jag ej på,
Men nog kan jag kväda visan ändå"
In under ekelund så grönan.
Inga lilla satte sig på rödan gullstol,
och konungen själv satte guldkronan på.
In under ekelund så grönan.