Hugo Alfvén (1872-1960)

Jungfrun i blå skogen

Rudén no. 189

Print
  • Year of composition: 18 December 1942
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • First performed: Uppsala 5 May 1943, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1943, CG 3491. Gehrmans kvartett-bibliotek, 215

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:31a

Description of work

Andante B minor 2/4


Libretto/text

Och jungfrun hon skulle åt vakerstugan gå
linden darrar uti lunden
så tog hon den vägen åt skogen den blå.
Ty hon var i vildskogavånda.

Och när som hon kom tlll skogen den blå
linden darrar uti lunden
då mötte där henne ulven den grå.
Ty hon var i vildskogavånda.

”Och kära du ulver, du bit inte mig!”
linden darrar uti lunden
”Min röda gullkrona den vill jag giva dig”
Ty hon var i vildskogavånda.

”Din röda gullkrona jag passar inte på”
linden darrar uti lunden
”ditt unga liv det måste nu gå.”
Ty hon var i vildskogavånda.

Och ungersven sadlar sin gångare röd
linden darrar uti lunden
han red litet fortare än fågeln han flög.
Ty hon var i vildskogavånda.

”Gud tröste, Gud bättre mig ungersven!”
linden darrar uti lunden
”Min jungfru är borta, min häst är förränd”
Ty hon var i vildskogavånda.