Hugo Alfvén (1872-1960)

Konungabarnen

Rudén no. 172

Print
  • Year of composition: Tibble 13 September 1940
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Swedish folk song
  • First performed: Uppsala 6 May 1941, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: Arranged for male choir by Hugo Alfvén in 1940
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1940, CG 3214. Gehrmans kvartett-bibliotek, 197

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:33a

Description of work

Andantino B minor 6/8


Libretto/text

Jag gick mig ut en midsommarsdag,
då gräsen och örterna gro.
Det var två ädla konungabarn,
de lov’de varandra sin tro.
”Ack hur skall jag till eder komma,
jag ser ingen väg här fram”
”Vi tända ljuset i lyktan,
då simmar du här fram”

Det var den leda trollkäringen,
hon stod och lydde därpå.
”Er vänskap vill jag åtskilja,
den stund jag leva må”
Det var den leda trollkäringen,
Gud låte henne få skam!
Hon släckte ut ljuset i lyktan,
så konungasonen han sank.

Och jungfrun den döde tar uti famn,
hon tryckte hans mun till sin mun.
Stor ymka var det,
att se däruppå,
de båda sjönk’ till grund.